Informacja o likwidacji grup z języka obcego!

Dodane: 2016-10-03 08:27:10

W dniu 03.10.2016 w godz. 09.00-14.00 odbędą się w H4 p. 105 zapisy na lektoraty spoza planu studiów wg zasad opisanych na stronie SJO. Ostateczna likwidacja grup z języka obcego odbędzie się w poniedziałek o godz. 15.00.

ZAPISY - ZMIANY Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Skasowane zajęcia.

Dodane: 2016-09-30 15:22:10

Informacje o skasowanych grupach znajdują się pod linkiem.

Zapisy dla studentów Politechniki Wrocławskiej semestr zimowy 2016/2017

Dodane: 2016-09-09 8:52:10

ZAPISY – DOKTORANCI, STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI – ZAPISY NA WF

Doktoranci oraz studenci niepełnosprawni (wymagane orzeczenie lekarskie) mogą zapisywać się na zajęcia sportowe poza kolejnością w dniu 28.09.2016 (środa) w godz. 9.00-14.00. Zapisy odbędą się w Studium WF i Sportu, ul. Chełmońskiego 16: niepełnosprawni w pokoju nr 16, doktoranci w pokoju nr 7. W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą poczty elektronicznej (z podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Należy również załączyć zeskanowaną legitymację doktorancką lub studencką, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności. Dla niepełnosprawnych przewidziano specjalną ofertę, w skład której wchodzą m.in. kursy pływania, brydża, kulturystyki-korekcji, zdrowe plecy. Poczta wysłana poza terminem zapisów dla doktorantów oraz niepełnosprawnych nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY – STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI – ZAPISY NA JĘZYKI OBCE

Studenci niepełnosprawni mogą zapisywać się na lektoraty przed zapisami w dniu 28.09..2016 (środa) w godz. 10.00-14.00 w bud. H4 s.105. Warunkiem zapisu jest przedłożenie kopii legitymacji studenckiej oraz orzeczenia o niepełnosprawności. W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą elektroniczną (ze skanami obu dokumentów, podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Poczta wysłana poza terminem zapisów dla studentów niepełnosprawnych nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY

KOREKTA ZAPISÓW


ZAPISY NA KURSY SPOZA PROGRAMU STUDIÓW

Zapisy na kursy spoza programu studiów będą możliwe tylko za zgodą dziekana własnego wydziału lub dyrektora jednostki - w ramach wolnych miejsc po korekcie zapisów. Wpis będzie możliwy w drodze administracyjnej (poza indywidualnymi zapisami) w sekretariacie Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a w dniu 3.10.2016, w godz. 9.00–14.00 w Studium Języków Obcych w pokoju 105 w budynku H4. Wpis na kurs spoza programu studiów podlega takim samym rygorom (wymóg zaliczenia, obowiązek powtarzania), jak wpis na kurs w ramach programu studiów.

UWAGI

Wrocław, 29.07.2016
PROREKTOR DS. NAUCZANIA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak


Dyżury dydaktyczne w jednostkach oferujących kursy w semestrze zimowym 2016/17

REGULAMIN ZAPISÓW dla studentów Politechniki Wrocławskiej

JĘZYKI OBCE, WYCH. FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE
SEMESTR ZIMOWY 2016/2017

Dodane: 2016-09-09 8:42:10

Wrocław, 29.07.2016
PROREKTOR DS. NAUCZANIA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak