Szanowni Studenci III i IV roku I stopnia studiów,

Ze względu na małą ilość osób następujące grupy zostały anulowane (STUDENCI ZOSTALI AUTOMATYCZNIE WYPISANI Z TYCH GRUP)

Dodane: 2015-11-17 11:22:10

w dniach 19.11.2015 (godz.8.00) - 26.11.2015 (godz. 8.00) odbędą się prezapisy na poziomy języka angielskiego oraz języka niemieckiego B2E oraz B2.2. W prezapisach biorą udział studenci III i IV roku I stopnia studiów. Warunkiem uczestnictwa jest brak zrealizowanego lektoratu języka obcego B2E lub B2.2. Udział w prezapisach pozwoli przygotować nam oraz Państwu odpowiedni plan zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. Prezapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursach językowych.

Poniżej lista kursów przeznaczonych na prezapisy wraz z kodami grup do zapisów:

Prezapisy będą dostępne we wskazanym terminie w portalu Edukacja.CL pod nazwą "SJO_Prezapisy_B2E_B2.2".

Dyrekcja Studium Języków Obcych

ANULOWANE GRUPY Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH - LISTA GRUP!

Ze względu na małą ilość osób następujące grupy zostały anulowane (STUDENCI ZOSTALI AUTOMATYCZNIE WYPISANI Z TYCH GRUP)

Dodane: 2015-09-30 11:22:10

http://swfis.pwr.wroc.pl/index,151.dhtml

Zapisy dla studentów Politechniki Wrocławskiej semestr zimowy 2015/2016

JĘZYKI OBCE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE

Dodane: 2015-09-10 8:52:10

ZAPISY – DOKTORANCI, STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI – ZAPISY NA WF

Doktoranci oraz studenci niepełnosprawni (wymagane orzeczenie lekarskie) mogą zapisywać się na zajęcia sportowe poza kolejnością w dniu 28.09.2015 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00. Zapisy odbędą się w Studium WF i Sportu, ul. Chełmońskiego 16: niepełnosprawni w pokoju nr 16, doktoranci w pokoju nr 7. W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą poczty elektronicznej (z podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Należy również załączyć zeskanowaną legitymację doktorancką lub studencką, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności. Dla niepełnosprawnych przewidziano specjalną ofertę, w skład której wchodzą m.in. kursy pływania, brydża, kulturystyki-korekcji, zdrowe plecy. Poczta wysłana poza terminem zapisów dla doktorantów oraz niepełnosprawnych nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY – STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI – ZAPISY NA JĘZYKI OBCE

Studenci niepełnosprawni mogą zapisywać się na lektoraty przed zapisami w dniu 28.09.2015 (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00 w bud. H4 s.111. Warunkiem zapisu jest przedłożenie kopii legitymacji studenckiej oraz orzeczenia o niepełnosprawności. W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą elektroniczną (ze skanami obu dokumentów, podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Poczta wysłana poza terminem zapisów dla studentów niepełnosprawnych nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY

KOREKTA ZAPISÓW


ZAPISY NA KURSY SPOZA PROGRAMU STUDIÓW

Zapisy na kursy spoza programu studiów będą możliwe tylko za zgodą dziekana własnego wydziału - w ramach wolnych miejsc po korekcie zapisów. Wpis będzie możliwy w drodze administracyjnej (poza indywidualnymi zapisami) w sekretariacie jednostki oferującej dany kurs, w dniu 1.10.2015 w godz. 9.00-14.00. Wpis na kurs spoza programu studiów podlega takim samym rygorom (wymóg zaliczenia, obowiązek powtarzania), jak wpis na kurs w ramach programu studiów.

UWAGI

PROREKTOR DS. NAUCZANIA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak


Dyżury dydaktyczne w jednostkach oferujących kursy ogólnouczelniane w semestrze letnim 2014/2015:

REGULAMIN ZAPISÓW dla studentów Politechniki Wrocławskiej

JĘZYKI OBCE, WYCH. FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE
SEMESTR ZIMOWY 2015/2016

Dodane: 2015-09-10 8:42:10

PROREKTOR DS. NAUCZANIA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak