Aktualności zapisowe

Szanowni Studenci,

Dodane: 2014-11-13 12:52:10

w dniach 17-25.11.2014 odbędą się prezapisy na języki obce przeznaczone dla studentów, którzy rozpoczęli studia PRZED rokiem akademickim 2012/2013 (tzw. „stary system kształcenia”). Udział w prezapisach pozwoli przygotować nam oraz Państwu odpowiedni plan zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015. Prezapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursach językowych.

Poniżej lista oferowanych języków i poziomów w semestrze letnim 2014/15 wraz z kodami grup oferowanych do zapisów:

Prezapisy będą dostępne we wskazanym terminie w portalu Edukacja.CL pod nazwą "SJO_Prezapisy_System_do_2011/2012".

Dyrekcja Studium Języków Obcych

Uwaga studenci! Nowe grupy z języka angielskiego!

Od 13.10.2014 uruchamiamy nowe grupy z języka angielskiego.

Dodane: 2014-10-09 12:52:10

Zapisy odbędą się od 9.10.2014 (godz. 12.00) do 13.10.2014 (godz. 7.30) poprzez portal edukacji.CL. Miejsca w grupach są przeznaczone tylko i wyłącznie dla studentów, którzy nie są w tym semestrze zapisani na wybrany poziom (nie będzie możliwa zamiana miejsc). Listę dostępnych grup oraz stan wolnych miejsc będzie można śledzić na bieżąco w AKZ. Informacja o utworzonych grupach będzie podana na stronie SJO 13.10.2014 do godz. 10.00. W razie pytań prosimy o kontakt z mgr Joanną Wasilewską (joanna.wasilewska@pwr.edu.pl).

UWAGA Skasowane zajęcia!

Dodane: 2014-10-01 9:10:13

Zapisy OGÓLNOUCZELNIANE dla studentów Politechniki Wrocławskiej semestr zimowy 2014/2015

JĘZYKI OBCE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE

Dodane: 2014-09-16 8:52:10

ZAPISY – DOKTORANCI, STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI – ZAPISY TYLKO NA WF

Doktoranci oraz studenci niepełnosprawni (wymagane orzeczenie lekarskie) mogą zapisywać się na zajęcia sportowe poza kolejnością w dniu 26.09.2014 (piątek) w godz. 9.00-14.00. Zapisy odbędą się w Studium WF i Sportu, ul. Chełmońskiego 16: niepełnosprawni w pokoju nr 16, doktoranci w pokoju nr 7. W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą poczty elektronicznej (z podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Należy również załączyć zeskanowaną legitymację doktorancką lub studencką, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności. Dla niepełnosprawnych przewidziano specjalną ofertę, w skład której wchodzą m.in. kursy pływania, brydża, kulturystyki-korekcji, zdrowe plecy. Poczta wysłana poza terminem zapisów dla doktorantów oraz niepełnosprawnych nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY

KOREKTA ZAPISÓW

 • Po zapisach niektóre zajęcia mogą zostać zlikwidowane, w przypadku braku miejsc mogą być uruchomione dodatkowe zajęcia. Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie AKZ (od 1.10.2014 - środa).
 • Korekta zapisów odbędzie się dnia 1.10.2014 (środa) w godz. 9.00-16.00.

ZAPISY NA KURSY SPOZA PROGRAMU STUDIÓW

 • Po korekcie zapisów, w dniu 1.10.2014 w godz. 17.00-20.00, będzie można zapisać się na kursy spoza programu studiów – jeśli będą dostępne wolne miejsca w grupach. Wpis na taki kurs podlega takim samym rygorom (wymóg zaliczenia, obowiązek powtarzania), jak wpis na kurs w ramach programu studiów.

UWAGI

 • Od roku akademickiego 2014/15 nie przysługują dodatkowe punkty ECTS na kursy spoza programu studiów, dlatego na te kursy nie będą możliwe zapisy. Studenci, którzy nie zaliczyli kursu realizowanego w tym trybie są zobowiązani do ukończenia kursu powtórkowego (pod rygorem niedopuszczenia do obrony pracy dyplomowej). W związku z powyższym zostanie umożliwiony wpis administracyjny na taki kurs w dniach zapisów w godz. 8.00-18.00 we właściwym Studium.
 • Po terminie korekty zapisów ogólnouczelnianych wypisanie się z zajęć nie będzie możliwe.
 • Wpis na kurs powtórkowy wygeneruje odpowiednie kwoty w zobowiązaniach finansowych studenta. Do dnia 30.10.2014 (czwartek) należy opłacić i odpowiednio rozliczyć opłaty powstałe z tytułu zapisu na kursy powtórkowe. Wobec studentów, którzy tego nie zrobią, zostaną podjęte odpowiednie kroki przewidziane Regulaminem studiów wyższych w Politechnice Wrocławskiej - łącznie ze skreśleniem z listy studentów.
 • Dla zapisów ogólnouczelnianych zostanie stworzona kolejka zapisowa, gdzie każdy student będzie miał przydzielony swój termin zapisów. Problemy związane z listą kolejkową należy wyjaśniać u Pani Magdaleny Wójcik, tel. 71-320-35-46, mail: magdalena.wojcik@pwr.edu.pl. Problemy i wątpliwości związane z konkretnymi zajęciami oraz kursami należy wyjaśniać w jednostkach oferujących dane zajęcia i kurs. Błędy w danych osobowych należy zgłaszać na własnym wydziale.

PROREKTOR DS. NAUCZANIA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak


Dyżury dydaktyczne w jednostkach oferujących kursy ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2014/2015:

 • Studium Języków Obcych, Wybrzeże Wyspiańskiego 7/8 (H-4), pok.111, pn.-pt., godz.10-14.
 • Studium WF i Sportu, ul. Chełmońskiego 16 (P-2), pok.7 (zastępcy dyr.) lub sekretariat (dyr.) - w godz. przyjęć.
 • Studium Nauk Humanistycznych, pl. Grunwaldzki 11 (C-7), pok.1016, pn.-pt., godz.10-13.
 • Instytut Organizacji i Zarządzania, ul. Łukasiewicza 5 (B-4), pok. 1A10, tel. 320-42-73 pn.-pt., godz.10-14.

REGULAMIN ZAPISÓW dla studentów Politechniki Wrocławskiej

JĘZYKI OBCE, WYCH. FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE
SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

Dodane: 2014-09-16 8:42:10
 • W dniu 22.09.2014 zostaną aktywowane, a tym samym staną się widoczne na portalu Edukacja.Cl zapisy ogólnouczelniane. Prosimy o sprawdzenie swojego konta, własnych danych oraz przydzielonego terminu zapisowego. W przypadku braku informacji w systemie o indywidualnym terminie zapisów, braku prawa do zapisów lub braku możliwości odnalezienia w systemie na stronie „Zapisy” zapisów „PWr_Zap_OU_s_zimowy_2014/2015”, prosimy wyjaśniać sprawę w swoim dziekanacie.
 • Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane odbywają się na podstawie uprzednio ustalonej listy studentów, która określa dla każdego studenta jego miejsce w kolejce zapisowej. Student ma prawo zapisać się jedynie w podanym terminie (dopuszczalny jest wpis po wyznaczonym terminie, jednak nie wcześniej). Każdy student jest zobowiązany do sprawdzenia czy ma przydzielony termin zapisów oraz czy jego dane (numer albumu, nazwisko, rok studiów) podane są prawidłowo. Wszelkie niezgodności należy zgłaszać w dziekanacie, przed terminem zapisów.
 • Student jest zobowiązany zapisać się na przedmioty ogólnouczelniane w ogłoszonym terminie. Na zajęcia należy zapisywać się w dniach zapisów, a nie korekty! Zajęcia, na które nie zapisze się wymagana liczba studentów, mogą zostać zlikwidowane przed korektą zapisów.
 • Po zapisach student jest zobowiązany sprawdzić, czy wszystkie kursy, na które się zapisał, zostaną uruchomione. Na ewentualne zmiany dokonanych wcześniej wpisów lub sprawdzenie, czy wpis został dokonany prawidłowo, przeznaczone są korekty zapisów („PWr_Korekty_OU_zimowy_2014/2015”). Wpisy można zmieniać już w trakcie zapisów (nie czekając na korektę zapisów).
 • Wpis w systemie komputerowym jest równoznaczny z wpisem do indeksu i oznacza przyjęcie na siebie zobowiązania do realizacji tego kursu.
 • Ewentualny wpis lub wypis z kursu po terminie korekty zapisów ogólnouczelnianych możliwe są tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dziekana własnego Wydziału oraz Dziekana lub Dyrektora jednostki dydaktycznej (wydziału, studium lub instytutu) prowadzącej kurs.
 • Inny sposób rezygnacji z kursu po terminie korekty jest równoznaczny z jego niezaliczeniem. Każdy kurs, na który student się zapisał, obciąża jego indywidualne konto.
 • W jednym semestrze można zapisać się maksymalnie na 2 zajęcia z języka obcego – pod warunkiem, że są to różne języki, 2 kursy sportowe oraz 2 kursy humanistyczno – menedżerskie.
 • W ciągu jednego dnia można zapisać się tylko na jedne zajęcia sportowe.
 • Do sekcji sportowych obowiązuje kwalifikacja trenera (nie można zapisać się samodzielnie) – na pierwszych zajęciach sekcji – terminy zajęć sekcji sportowych proszę sprawdzać na stronie „swf.pwr.wroc.pl”.
 • Możliwość wpisów na zajęcia ogólnouczelniane (w ramach zajęć programowych) może zależeć od decyzji każdego z dziekanatów. Przed zapisami należy się zapoznać z własnym planem i programem studiów.
 • W trakcie zapisów 29-30.09.2014 (poniedziałek, wtorek) w godzinach 8.00-18.15, jednostki ogólnouczelniane będą pełniły dyżury:
  • SJO – budynek H4 pokój 111,
  • SWFiS – budynek P2, sekretariat (pok. 16),
  • SNH – budynek C7, pok. 1016.
 • W trakcie zapisów 29-30.09.2014 (poniedziałek, wtorek) w godzinach 8.00-18.15, w laboratorium C-7 pok. 1003 będą pełniły dyżur osoby z Działu Nauczania (który nadzoruje zapisy ogólnouczelniane) oraz zespół odpowiedzialny za zapisy od strony technicznej systemu JSOS (tam można zgłaszać awarie dotyczące systemu zapisowego – obowiązują również zgłoszenia przez internet: admin_jsos@pwr.wroc.pl). Telefon w laboratorium C-7/1003 to: 71 320-35-46.

PROREKTOR DS. NAUCZANIA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak